کیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چک
کیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چک
کیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چک
کیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چک
کیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چک
کیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چک

کیت تشخیص سریع FOB یا خون مخفی در مدفوع به روش ایمونولوژیک

(iFOB) Fecal Occult Blood Rapid Test

بسیاری از بیماری ها می توانند باعث ایجاد خون در مدفوع شوند که به نام خون مخفی انسان یا هموگلوبین انسانی یا iFOB نیز شناخته می شود. در مراحل اولیه مشکلات دستگاه گوارشی مانند سرطان روده بزرگ، زخم معده، بواسیر، کولیت، دایورتی کولیت و زخم هایی که بدون هیچ علت ایجاد می شود، با تست خون مخفی موجود در مدفوع قابل ردیابی می باشد. روش های مرسوم based-guaiac حساسیت و اختصاصیت کمی دارند و قبل از تست رژیم غذایی خاصی باید رعایت گردد. تست تک مرحله ای iFOB یک تست رپید برای شناسایی کیفی سطوح پایین خون مخفی موجود در مدفوع می باشد. آزمایش بر پایه ساندویچی همراه با ۲ آنتی بادی می باشد، که به طور اختصاصی خون مخفی در مدفوع را در شناسایی میکند. علاوه بر آن، برخلاف تست های based-guaiac رژیم غذایی بر روي تست اثری ندارد

کیت تشخیص سریع FOB

محتویات کیت تشخیص سریع FOB

  • کاست تست
  • ویال حاوی رقیق کننده نمونه
  • دستورالعمل کاربری کیت تشخیص سریع FOB

سامانه پیگیری کیت تشخیص سریع FOB

کاربر گرامی :

در صورت مثبت شدن تست خود از طریق لینک زیر اطلاعات اولیه را وارد کرده تا کارشناسان ما در اسرع وقت جهت پیگیری فرآیند با شما تماس بگیرند.

روش کار کیت تشخیص سریع FOB خون مخفی در مدفوع

کیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چک
  1. قبل از انجام آزمایش اجازه دهید ظرف جمع آوری نمونه کیت تشخیص سریع، نمونه و کنترل به دمای اتاق برسد ۱۵-۳۰ c°
  2. درب ویال بافر رقیق کننده نمونه را باز کنید، سپس اپلیکاتور را به صورت رندوم در نمونه های مدفوع در ۳ ناحیه مختلف فرو ببرید. نمونه ها را مخلوط نکنید. درب ویال را ببندید و تکان دهید تا نمونه به خوبی با بافر ترکیب شود.
  3. کاست تست را از بسته بندی آلومینیومی خارج کنید.
  4. ویال جمع آوری نمونه را به صورت عمودی نگه دارید و درب قطره چکانی ویال بافر رقیق کننده نمونه را جدا کنید و ۲ قطره پر از نمونه جمع آوری شده (حدود µl80 ) را به چاهک نمونه در محل نمونه (S) اضافه کنید.
  5. منتظر بمانید تا خط رنگی تشکیل شود سپس نتایج را پس از ۵ دقیقه بخوانید.( نتایج را پس از ۱۰ دقیقه تفسیر نکنید)
توضیحات
توضیحات
توضیحات
توضیحات
مشخصات
حیطه کاربری

حیطه کاربری کیت تشخیص سریع FOB

 

سنجش سریع یک مرحله ای جهت تشخیص کیفی هورمون گنادوتروپین جفتی انسان (hCG) در نمونه ادرار صرفاً جهت تشخیص در محیط خارج از بدن in vitro)) و کمک به تشخیص زود هنگام بارداری میباشد. این محصول برای مصرف خانگی (home use) و استفاده در مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی طراحی شده است و غیر قابل استفاده در آزمایشگاه های تشخیص طبی می باشد.