کیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چک
کیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چک
کیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چک

کیت تشخیص سریع بارداری (hCG) بر مبنای ایمونوکروماتوگرافی

hCG Pregnancy Rapid Test

هورمون (hCG) گنادوتروپین جفتی انسان یک هورمون گلیکوپروتئینی است که توسط جنین در حال رشد اندکی بعد از لقاح تولید می¬شود . در حاملگی طبیعی حدود ۷ تا ۱۰ روز بعد از لقاح ، هورمون hCG را در نمونه ادرار می توان شناسایی کرد. به طور طبیعی سطح hCG هر ۴۸ تا ۷۲ ساعت دو برابر می¬شود. و مقدار آن در هفته ۱۲ حاملگی به بالاترین حد خود یعنی ۱۰۰,۰۰۰-۲۰۰,۰۰۰ mIU/mL می¬رسد. حضور hCG در ادرار و سرم اندکی پس از لقاح و افزایش سریع غلظت آن در اوایل دوران بارداری، آن را به یک نشانگر عالی برای تشخیص زود هنگام بارداری تبدیل کرده است. کیت تشخیص سریع بارداری شرکت سلامت الکترونیک برکت یک کیت تشخیص سریع است که به طور کیفی حضور hCG را ذر نمونه ادرار تشخیص می دهد. حساسیت این تست ۲۵ mIU/mL است و از ترکیبی از آنتی بادی های مونوکلونال و پلی کلونال جهت تشخیص انتخابی افزایش سطح هورمون hCG در ادرار استفاده می شود. این تست هیچ گونه واکنش متقاطعی با هورمون گلیکوپروتئینی مشابه از جمله hFSH، hLH و hTSH در غلظت های فیزیولوژیکی بالا نشان نمی دهد.

کیت تشخیص سریع بارداری (بیبی چک)

محتویات و لوازم کیت تشخیص سریع بارداری (بیبی چک)

 • کاست تست
 • قطره چکان
 • دستورالعمل کاربری کیت تشخیص بارداری

روش کار کیت تشخیص سریع بارداری (بیبی چک) 

  1. قبل از انجام آزمایش اجازه دهید ظرف جمع آوری نمونه کیت تشخیص سریع، نمونه و کنترل به دمای اتاق برسد ۱۵-۳۰ c°
  2. قبل از باز کردن بسته ، آن را در به دمای محیط برسانید، کاست تست را از پوشش جدا کرده و تا حد امکان از آن زود استفاده شود.

  3. کاست را روی یک سطح صاف و تمیز قرار دهید، قطره چکان را به صورت عمودی بالای محل قرارگیری نمونه نگه دارید و ۳ قطره (تقریبا ۱۸۰ میکرولیتر) نمونه ادرار را داخل محل قرار گیری نمونه بریزید.

  4. سپس نتایج را بین ۳-۵ دقیقه بخوانید. ( منتظر بمانید تا خط رنگی آشکار شود)
  5. نتایج را بعد از ۱۰ دقیقه تفسیر نکنید.