کیت تشخیص سریع هپاتیت C
کیت تشخیص سریع بارداری FOB تروپونین هلیوباکترپیلوری اعتیاد هپاتیتB هپاتیتC و HIV بی بی چک

کیت تشخیص سریع هپاتیت C

Hepatitis C Antigen Rapid Test

ویروس هپاتیت C (HCV) یک ویروس دارای پوشش، یک RNA تک رشته ای با وزن مولکولی ( ۵/۹ kb) و متعلق به خانواده فلاوی ویریده است. شش ژنوتیپ بزرگ و زیر گروه از این نوع HCV شناخته شده است. این ویروس در سال ۱۹۸۹ جداسازی شد، امروزه HCV به عنوان اصل یترین عامل انتقال non-A و non-B هپاتیت­ها شناخته میشود. بیماری به نوع حاد و مزمن طبقه بندی میشود، اگرچه بیشتر از % ۵۰ مبتلایان به وخامت میرسند. پس از معرفی anti-HCV در سال ۱۹۹۰ که برنامه غربالگری در مورد خو ن­های اهدایی اجرا گردید. شیوع این بیماری در کسانی که دریافت کننده خون هستند، بطور قابل ملاحظه­ای کاهش یافت.

کیت تشخیص سریع هپاتیت C

محتویات و لوازم کیت تشخیص سریع هپاتیت C

 • کاست تست
 • لوله مویینه
 • پیپت پاستور
 • ویال حاوی رقیق کننده نمونه
 • دستورالعمل کاربری کیت تشخیص هپاتیت C

روش کار کیت تشخیص سریع هپاتیت C 

  1. قبل از انجام آزمایش اجازه دهید ظرف جمع آوری نمونه کیت تشخیص سریع، نمونه و کنترل به دمای اتاق برسد ۱۵-۳۰ c°
  2. پس از آماده سازي نمونه ها ، بسته بندی آلومینیومی حاوي رپید تست را باز نمائيد و آن را روی یک سطح تمیز و یکنواخت قرار دهید.
  3. چنانچه از خون کامل برای آزمایش استفاده می­گردد ، به میزان ۵۰ میکرولیتر و درصورت استفاده از سرم یا پلاسما به میزان ۱۰۰ میکرولیتر از نمونه ­های تهیه شده را به چاهک نمونه (S) اضافه کنید بلافاصله ۴ قطره (۸۰ میکرولیتر) بافر رقیق کننده به وسیله پیپت پاستور به چاهک نمونه اضافه کنید و منتظر بمانید تا خط رنگی تشکیل شود.
  4. نتیجه آزمایش باید بعد از گذشت ۱۰-۲۰ دقیقه از نمونه گذاری ، مورد خوانش قرار گیرد. پس از گذشت ۲۰ دقیقه نتیجه تست نامعتبر خواهد بود.

تفسیر نتایج کیت تشخیص سریع هپاتیت C 

 • منفییک خط رنگی در ناحیه کنترل (C) تشکیل می شود و هیچ خطی در ناحیه تست (T) تشکیل نمی شود.

 • مثبتیک خط رنگی در ناحیه کنترل(C) و خط رنگی دیگر در ناحیه تست (T) تشکیل می شود که نشان دهنده HBSAg می باشد.

 • *توجهشدت رنگ تست در ناحیه (T) ممکن است بسته به میزان آنتی ژن موجود در نمونه متفاوت باشدبنابراین حتی وجود هاله در ناحیه تست (T) به عنوان نتیجه مثبت تلقی می­شود.

 • نامعتبر خط کنترل (C) تشکیل نمی­شود .حجم ناکافی نمونه یا روش اجرای نادرست آزمایش، شایع ترین علل عدم تشکیل خط کنترل(C) می­باشدتست را مجددا با یک کاست جدید تکرار کنیددر صورت عدم رفع مشکل، استفاده از کاست­ تست را متوقف نمایید و بلافاصله به واحد خدمات پس از فروش شرکت سلامت الکترونیک برکت اطلاع دهید.