کیت تشخیص سریع FOB چیست؟

این تست جهت تشخیص سریع و کیفی خون پنهان در مدفوع به منظور استفاده در مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی و تشخیص در خارج از بدن (in vitro) می باشد.خون مخفی در مدفوع ممکن است نشاندهنده برخی از بیماری ها باشد. در مراحل اولیه مشکلات دستگاه گوارشی مانند سرطان روده بزرگ، زخم معده، بواسیر، کولیت، دایورتی کولیت و زخم هایی که بدون هیچ علت ایجاد می شود، با تست خون مخفی موجود در مدفوع قابل ردیابی می باشد.

آیا منفی بودن تست بیانگر عدم ابتلای قطعی به بیماری می باشد؟

یک نتیجه مثبت نشـان دهنده وجود بیماری نمی یباشد و نتیجه منفی ممکن است لزوما نشـان دهنده عدم وجود بیماری در فرد نباشد. کیت های تشـــخیص سریع تنها یک نتیجه تحلیلی اولیه و کیفی را ارائه می دهد. براي به دست آوردن یک نتیجه تایید شده پزشک مربوطه می بایست بقیه اطلاعات بالینی را بررسی کند. این احتمال وجود دارد که خطاهاي فنی یا روش نادرســت و همچنین مواد مداخله گر در نمونه گیری باعث نتایج اشتباه شود.

نتایج آزمایش های کیت تشخیص سریع چیست؟

مثبت: دو خط آشکار می گردد یک خط صورتی در ناحیه کنترل (C) و خط صورتی دیگر در ناحیه تست (T) تشکیل می شود. *توجه: شدت رنگ تست در ناحیه (T) ممکن است بسته به غلظت خون مخفی حاضر در نمونه متفاوت باشد. بنابراین وجود هر هاله رنگی در ناحیه تست (T) به عنوان نتیجه مثبت تلقی می­شود. منفی: یک خط رنگی صورتی در ناحیه کنترل(C) تشکیل می شود و هیچ خطی در ناحیه تست (T) تشکیل نمی شود. نامعتبر : خط کنترل (C) تشکیل نمی­شود. حجم ناکافی نمونه یا روش اجرای نادرست آزمایش، شایع ترین علل عدم تشکیل خط کنترل(C ) می­باشد. بهتر است مراحل انجام تست بازبینی گردد و تست را مجددا با یک کاست جدید تکرار کنید. در صورت عدم رفع مشکل، استفاده از کاست­ تست را متوقف نمایید و بلافاصله با شماره پشتیبانی واحد خدمات شرکت سلامت الکترونیک برکت تماس حاصل فرمایید.

حساسیت کیت های سلامت الکترونیک برکت چند درصد است؟

بست به نوع کیت، حساسیت کیت های تشخیص سریع شرکت سلامت الکترونیک برکت از 95% تا 99% متغییر است. به طور مثال کیت تشــخیص سریع iFOB شرکت سلامت الکترونیک برکت می تواند میزان خون مخفی به غلظت mL/ng50 یا g/µg 6 یا بیشتر (95% =CI )را اندازه گیري کند.

کیت های سلامت الکترونیک برکت باید در چه شرایطی نگهداری شوند ؟

· جعبه، کیت و بسته بندی آلومینیومی در دمای( cͦ30-2 ) نگهداری شود. · تست تا زمان انقضا درج شده روی بسته بندی آلومینیومی قابل استفاده می باشد. · توجه: از یخ زدگی کیت جلوگیری شود.

مشتری های آنلاین چه مدت پس از سفارش انلاین، کیت را دریافت خواهند کرد؟

مشتری پس از انتخاب نوع کیت و سفارش کیت در کمترین زمان ممکن سفارش خود را دریافت خواهد کرد. کارشناسان ما پس از ثبت سفارش با مشتری تماس حاصل می کنند و به ایشان درخصوص زمان دریافت کالا اطلاع رسانی می شود. پیش از ارسال نیز مشتری از زمان تقریبی دریافت سفارش مربوطه مطلع خواهد شد.